Wij zorgen ervoor dat wij als casemanager alle partijen aansturen indien er binnen jouw bedrijf sprake is van verzuim van een medewerker(s). Door alles aan te sturen brengen wij de kosten en het verzuim omlaag. Tevens zorgen wij ervoor dat wij het complete traject uit handen nemen waardoor jij als ondernemer een grote zorg minder hebt. Onze ervaring zorgt er voor dat de schade beperkt blijft voor jou als werknemer en wij zorgen ervoor dat zieke medewerkers sneller terugkeren in het bedrijf. Zo houd jij de kosten laag en blijft de stress buiten de deur.

Missie
Eindelijk Laag verzuim heeft als missie het verzuim in NL naar beneden te brengen. Met name psychisch verzuim voert in vele branches de boventoon. Ik wil bewustwording creëren over hoe het ook anders kan. Hoe werkgevers en werknemer het verzuim voor kunnen zijn of kunnen verkorten. De factoren die hierbij een rol spelen hebben te maken met lifestyle en copingsgedrag onder werknemers en beleid en leiderschapsstijl onder werkgevers. Daarnaast spelen de tijdsgeest waarin we leven, de individualisering van de maatschappij en de toenemende prestatiedruk een rol.

Wil je meer weten? Bel of mail me.